Тате, прочети ми!

Ден 1-" Тате, прочети ми!"

  • Цел:Да се съберат деца и бащи или други важни за детето мъже от семейния кръг, които да четат книжка, за да се демонстрира ангажираността на мъжете в образованието.